Núm vú Silicone
Núm vú NATUR Biomimic, vỉ 2 cái, phù hợp với tất cả các bình sữa cổ rộng. Thiết kế hoàn toàn mới giúp bé bú bình dễ dàng.
 

0-3 tháng 3-6 tháng 6 tháng trở lên Kích cỡ đề nghị  
 
Núm vú NATUR Biomimic, vỉ 3 cái, phù hợp với tất cả các bình sữa tiêu chuẩn. Thiết kế hoàn toàn mới giúp bé bú bình dễ dàng.
 
 
0-3 tháng 3-6 tháng 6 tháng trở lên Kích cỡ đề nghị  
 
Núm vú NATUR hybrid, vỉ 2 cái, phù hợp với các bình sữa hybrid. Thiết kế hoàn toàn mới giúp bé bú bình dễ dàng.
 
 
0-3 tháng 3-6 tháng 6 tháng trở lên Kích cỡ đề nghị  
 
Núm NATUR, vỉ 3 cái, phù hợp với tất cả các bình sữa tiêu chuẩn. Núm vú thân rộng, mềm mại, bền bỉ, van khí chống sặc. BPA free.
 
 
0-3 tháng 3-6 tháng 6 tháng trở lên Kích cỡ đề nghị  
 
Núm vú Angel Stony, vỉ 3 cái, phù hợp với tất cả các bình sữa tiêu chuẩn. Núm vú mềm mại với van khí chống sặc. BPA free.
 
 
0-3 tháng 3-6 tháng 6 tháng trở lên Dùng cho nước trái cây  
 
Núm vú Silicone, hộp 24 cái, phù hợp với tất cả các bình sữa tiêu chuẩn. Núm vú mềm mại với van khí chống sặc. BPA free.
 
 
0-3 tháng 3-6 tháng 6 tháng trở lên Dùng cho nước trái cây  
 
 
Kiều dáng/ Hình ảnh sản phẩm thực tế có thể khác biệt so với trang web.